Sectoren

Integratie oplossingen voor uiteenlopende sectoren

We zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van maatwerk oplossingen voor specifieke sectoren.

Scroll

Sector

Gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg heeft de onderlinge communicatie tussen patiënten, cliënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid jarenlang achter gelopen. Hier zijn inmiddels al verschillende optimalisatieslagen in gemaakt, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering. De Connext Go! oplossing van Yenlo biedt hierin een passende uitkomst.

Lees verder

Sector

Overheid

Yenlo is de verantwoordelijke achter het Centraal Aansluitpunt. Een cloud gebaseerde oplossing op basis van Connext Go!, volledig onderhouden en beheerd door Yenlo, voor het uitwisselen van berichtenstromen tussen (semi-) overheden en bedrijven onderling, en met de landelijke voorzieningen (basisregistraties). Deze oplossing is gebaseerd op de Digikoppeling, Digimelding en Digilevering standaarden.

Lees verder

Sector

Financiële sector

Dankzij ‘Open Banking’ en de ‘PSD2’ regelgeving is er een wereldwijde beweging gaande die heeft geleid tot een enorme boost in de gegevensuitwisseling tussen financiële instellingen onderling en tussen financiële instellingen en haar klanten. Het Connext Platform van Yenlo biedt de oplossing voor banken en financiële instellingen om deze gegevensuitwisseling veilig, solide en snel te laten verlopen conform de Open Banking en PSD2 specificaties.

Lees verder