fb
info@yenlo.com
ned
Menu
Sectoren

Integratie oplossingen voor uiteenlopende sectoren

We zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van maatwerk oplossingen voor specifieke sectoren.

Sector

Overheid

Yenlo is de verantwoordelijke achter het Centraal Aansluitpunt. Een cloud gebaseerde oplossing op basis van Connext Go!, volledig onderhouden en beheerd door Yenlo, voor het uitwisselen van berichtenstromen tussen (semi-) overheden en bedrijven onderling, en met de landelijke voorzieningen (basisregistraties). Deze oplossing is gebaseerd op de Digikoppeling, Digimelding en Digilevering standaarden.

Lees verder

Sector

Onderwijs

Binnen het onderwijs is er een grote vraag naar het integreren van diverse systemen. Niet alleen intern bij onderwijsinstellingen, maar ook tussen de onderwijsinstellingen en het Ministerie van Onderwijs (DUO). Yenlo heeft hier met Connext een passende oplossing voor ontwikkeld.

Onderwijs

Sector

Gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg heeft de onderlinge communicatie tussen patiënten, cliënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid jarenlang achter gelopen. Hier zijn inmiddels al verschillende optimalisatieslagen in gemaakt, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering. De Connext Go! oplossing van Yenlo biedt hierin een passende uitkomst.

Lees verder

Sector

Financiële sector

Dankzij ‘Open Banking’ en de ‘PSD2’ regelgeving is er een wereldwijde beweging gaande die heeft geleid tot een enorme boost in de gegevensuitwisseling tussen financiële instellingen onderling en tussen financiële instellingen en haar klanten. Het Connext Platform van Yenlo biedt de oplossing voor banken en financiële instellingen om deze gegevensuitwisseling veilig, solide en snel te laten verlopen conform de Open Banking en PSD2 specificaties.

Lees verder

Sector

Logistiek

In de logistieke sector kenmerkt de digitale transformatie zich door hoge innovatiesnelheid, nauwe samenwerking tussen veel partijen en sterke druk op de marges. Connext Platform en Connext Go! zijn cloudgebaseerde oplossingen om op een kostenefficiënte manier het onderscheid te maken als logistieke partij. Daarmee is Yenlo een innovatieve partner die ketenprocessen in de logistieke sector een boost kan geven.

Lees verder

Sector

Productie

Bedrijven in de productie industrie hebben te maken met complexe ketens qua aanlevering, orderafhandeling en logistiek en begrijpen daardoor de waarde van integratie vaak al heel goed. Yenlo heeft met Connext een hybride oplossing ontwikkeld om de integratie tussen backoffice en productiesystemen te realiseren.

ned
Sluiten
Wat staat er op ons menu