fb
info@yenlo.com
ned
Menu
Onze diensten

AFAS Datamigratie met Yenlo

Onze gestructureerde en bewezen aanpak resulteert in een zorgeloze datamigratie naar de software van AFAS.

AFAS Datamigratie zonder zorgen

Met behoud van datakwalitiet

De data in de systemen van jouw organisatie vormen de fundering van de bedrijfsvoering. Iedereen heeft dagelijks met data te maken, van HR-medewerker en Inkoper, tot Salarisadministrateur en IT-manager.

Het is dus essentieel dat er zorgvuldig en veilig met deze data wordt omgegaan. Want als  je van softwarepakket verandert, is het zaak dat jouw organisatie daar zo min mogelijk last van ondervindt. Maar misschien nog wel belangrijker: dat je ook na de migratie blindelings op de datakwaliteit kan vertrouwen!

Specialisten in AFAS datamigratie

Dankzij honderen migratie trajecten

Het migreren van data vanuit een oud bronsysteem naar AFAS software start met het maken van keuzes: welke data moeten we meenemen en welke niet? Het bepalen van deze scope is een cruciale fase in het migratietraject. Bij Yenlo hebben we er ons specialisme van gemaakt om het datamigratie proces naar het softwarepakket van AFAS tot in de puntjes te perfectioneren, verfijnen, standaardiseren en automatiseren waar het kan. Dat is het resultaat van jarenlange ervaring bij de uitvoering van honderden migratieprojecten!

datamigratie 2

Geruisloze, voorspelbare en transparante datamigratie

usp

Helder migratieplan

Een helder migratieplan en detailplanning voor alle betrokkenen bij de start van het project.

usp

Duidelijke afspraken

Duidelijke afspraken over de basismigratie en de gewenste aanvullingen en uitbreidingen.

usp

Eenduidige vertalingen

Een eenduidige manier van vertaling en datatransformatie via de Yenlo Migratieservice.

usp

Kwaliteit waarborgen

Een controlemechanisme dat de kwaliteit van de daadwerkelijke datamigratie waarborgt.

usp

Eigen klantportal

Toegang tot jouw klantportal waar je alle afspraken gedurende het gehele traject kan terugvinden.

Datamigratie, zo gaat Yenlo te werk

De kracht van een gestructureerde aanpak

Bij datamigratie naar AFAS gaan we te werk volgens een combinatie van vastomlijnde taken en resultaten die Yenlo uitvoert en realiseert. De scope van het datamigratie project kan worden uitgebreid met aanvullende diensten en componenten. Deze behoefte verschilt per klant. De complexiteit van het traject hangt voor een belangrijk deel af van het bronsysteem waar de data oorspronkelijk vandaan komt.

Zeker bij oudere systemen valt de kwaliteit en de rijkheid van gegevens vaak tegen, waardoor het complexer wordt om data op de juiste wijze in AFAS vast te leggen.
Om te zorgen voor een kwalitatief goede migratie onderscheiden we verschillende fases waarin bepaalde acties nodig zijn. De fases zijn als volgt:

Analysefase

Project Intake met de projectleider en uitvoerend senior consultant waarna het migratieplan en de detailplanning wordt opgesteld. Wanneer je als klant zelf de data aanlevert, organiseren we in deze fase ook een mappingsessie waarbij onze consultant de aanleversjablonen toelicht. Tijdens een interpretatiesessie bespreken we de brondata en welke eventuele ‘vertalingen’ er nodig zijn om de gegevens in AFAS te krijgen.

Realisatiefase

Na het extraheren, scripten we de data in het juiste format voor de proefmigratie. Samen bespreken we de bevindingen van de proefmigratie en eventuele iteraties die nodig zijn om nieuwe scripting te testen. Pas na acceptatie van de proefmigratie vindt de live migratie plaats.   

Testfase

In een deel van van onze projecten valt de live migratie in de testfase. Dit wordt afgestemd met de projectleider vanuit AFAS.

Go-livefase

We onttrekken en scripten de cumulatieve gegevens uit de bronapplicatie en migreren deze naar AFAS. Onze projectleider houdt een vinger aan de pols en samen controleren we of alles goed staat.

Nazorgfase

We leveren een ‘accountant proof’ verslag op en evalueren het migratieproject met elkaar.

De projectleider aan onze kant zorgt voor de planning, alle acceptatie momenten, het migratieplan, de evaluatie en de decharge en is uiteraard eindverantwoordelijk voor het project.

Yenlo, dé AFAS partner voor datamigratie, integratie en optimalisatie

Yenlo en AFAS hebben de afgelopen jaren bij honderden Zorginstelling, Onderwijsorganisaties en Overheden succesvol samengewerkt aan een soepele overgang naar AFAS Profit. Wanneer jouw organisatie ook besluit om met de software van AFAS te gaan werken, wil je dat de data uit je oude systeem foutloos en geruisloos meeverhuist. Wij begeleiden het gehele traject en zorgen ervoor dat alles omtrent beheer, ontwikkeling en koppelingen met AFAS Profit en AFAS InSite goed verloopt.

afas
DNV GL Quality System Certification ISO 9001 201583 1

Het kwaliteitsmangementsysteem van Yenlo is ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid.

Yenlo, dé AFAS partner voor datamigratie

Heb je vragen over onze aanpak op het gebied van datamigratie naar AFAS? Of ben je nieuwsgierig naar onze ervaring bij andere organisaties? Neem eens vrijblijvend contact met ons op, dan kijken we samen wat Yenlo voor jou kan betekenen!

 

Contact opnemen
Open Banking API en PSD2
ned
Sluiten
Wat staat er op ons menu