fb
info@yenlo.com

BID-00009 – EPD – AFAS Synchroniseer patient (debiteuren) informatie o.b.v. HL7 (ADT08)

Doel

Deze koppeling, op basis van ‘HL7 Update patiëntinformatieservice’ wordt gebruikt om persoonsgegevens en adreswijzigingen in het EPD gesynchroniseerd te houden met de debiteurengegevens in AFAS Profit, voor het geval de patiënt debiteur is in AFAS Profit. De HL7 Update patiëntinformatieservice is een realtime integratie om eventuele persoonsgegevens en adreswijzigingen in AFAS Profit bij te werken.

Werking

De reikwijdte van deze koppeling is beperkt tot het bijwerken van persoonsgegevens en het adresseren van wijzigingen van patiënten die tevens debiteur zijn bij AFAS Profit:

– Huidig adres (met onderscheid tussen woon- en postadres)
– Contactgegevens (telefoon en e-mail)
– Burgerlijke staat

Het proces begint wanneer vanuit het EPD middels een HL7 ADT_ A08-triggergebeurtenis worden ontvangen op onze HL7 Services. Wij plaatsen het ontvangen bericht vervolgens in een wachtrij (queue). Wanneer het bericht uit de wachtrij wordt gelezen, haalt onze servoce de informatie uit het bericht die nodig is om een verkoopcontact (debiteur) bij te werken. Sommige gegevens moeten eerst worden vertaald voordat deze in AFAS Profit kunnen worden bijgewerkt. Deze vertalingen zijn beschikbaar in AFAS Profit en worden door ons eerst opgehaald en toegepast. Voor patiënten die geen debiteur zijn in AFAS Profit wordt het HL7 ADT_A08 bericht wel ontvangen, maar vindt er geen verdere verwerking in AFAS Profit plaats.

Met deze koppeling wordt het bijhouden van patient informatie vele malen sneller, efficienter en voorkomt u invoerfouten en dubbele handelingen.

De onderliggende services gebruiken de HL7 v2.6- triggergebeurtenis ADT_A08.

Dienstverlening

  • Configuratie AFAS
  • Configuratie Fides Integratie Platform
  • Inrichten van vertaaltabellen
  • Ondersteuning bij de acceptatietest
  • In productiename na de acceptatietest

Wat verwachten wij van u?

  • Inregelen connectiviteit
  • Configureren van het EPD
  • Uitvoeren ketentest
  • In productiename

Specificaties

Identificatie: BID-00009
Datastroom: Vanuit EPD naar AFAS Profit (ERP)
Formaat: Webservice (SOAP) gebaseerd op XML conform HL7 ADT_A08
Transport: HTTPS

ned
Sluiten