fb
info@yenlo.com

BID-00015 – CHIPSOFT (HIX) – AFAS Matchen en verwerken van apotheek facturen

Doel

De inkooporders die vanuit de apotheek bij de leverancier worden geplaatst komen rechtstreeks uit het EPD, in dit geval Chipsoft HiX. Ook de verwerking van bonnetjes vindt daar plaats. Dit in tegenstelling tot andere inkooporders die vanuit het ziekenhuis worden geplaatst en die via AFAS Profit worden afgehandeld.

De factuur komt binnen bij de financiële administratie in AFAS Profit. Om te kunnen beoordelen of de factuur kan worden betaald, moet de motivering van de betaling bekend zijn omdat deze anders niet kan worden verrekend. De inkooporder en bon die tot deze betalingsverplichting heeft geleid, worden niet in AFAS Profit meegenomen, waardoor de beoordeling van deze factuur omslachtig zal zijn.

Het doel van deze koppeling is om datgene wat leidt tot de betalingsverplichting over te hevelen van het EPD naar AFAS Profit, zodat geautomatiseerde factuurmatching kan plaatsvinden.

Werking

Deze integratie beperkt zich tot het ontvangen van bonnen uit het EPD als XML-bericht en deze als inkooporder in AFAS Profit boeken, en ook direct de bonnen zelf boeken om de levering te bevestigen. Het accepteren, opslaan en matchen van de facturen valt niet onder deze integratie.

Dienstverlening

  • Configuratie AFAS
  • Configuratie Fides Integratie Platform
  • Inrichten van vertaaltabellen
  • Ondersteuning bij de acceptatietest
  • In productiename na de acceptatietest

Wat verwachten wij van u?

  • Inregelen connectiviteit
  • Configureren van het EPD
  • Uitvoeren ketentest
  • In productiename

Specificaties

Identificatie: BID-00015
Datastroom: Vanuit het EPD naar AFAS Profit (ERP)
Formaat: Webservice (SOAP) gebaseerd op XML
Transport: HTTPS

ned
Sluiten