fb
info@yenlo.com

BID-00014 – CHIPSOFT – AFAS – Verwerk artikelvoorraad aan-vraagorder o.b.v. OK-verbruik

Doel

Deze koppeling zorgt voor de registratie van verbruikte artikelen tijdens OK-operaties in CHIPSOFT (HiX) en de artikelvoorraad registratie van AFAS Profit.

Werking

Zodra er een operatie in bijvoorbeeld een ziekenhuis wordt uitgevoerd, wordt de voorbereiding voor de te verbruiken artikelen vastgelegd in het orderproces binnen de voorraadadministartie van AFAS Profit, terwijl de registratie van daadwerkelijk verbruikte artikelen wordt vastgelegd in Chipsoft HiX. Vanuit Chipsoft HiX wordt ook eventueel het Landelijk Implantatenregister gevoed. Deze koppeling maakt het mogelijk dat zonder handmatige tussenkomst, volledig automatisch, AFAS Profit zorg kan dragen voor de centrale artikelgegevens, het voorraadbeheer en het bestelproces, inclusief zichtzendingen, terwijl Chipsoft HiX het Landelijk Implantatenregister voorziet van de juiste informatie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Zodra een operatie de juiste status krijgt in Chipsoft HiX, worden alle geregistreerde artikelen via een zogenaamd HL7 verbruiksbericht, direct verzonden naar AFAS Profit. Op basis van dit verbruiksbericht zal de intelligente koppeling bepalen of er sprake is van een zogenaamde voorraadafboeking in het OK-magazijn. In een dergelijke geval wordt er een ‘balie- / directfactuur’ automatisch aangemaakt binnen AFAS Profit. Indien het een artikelverbruik betreft voor een zogenaamde zichtzending, koopartikelen of artikelen in consignatie, dan wordt er automatisch een inkoopaanvraag aangemaakt in AFAS Profit. Indien het artikel nog niet bekend is binnen AFAS Profit, dan zal de intelligente koppeling, het nieuwe artikel aanmaken en het proces verder afhandelen.

Met deze koppeling wordt het orderproces vele malen sneller, efficienter en voorkomt u invoerfouten en dubbele handelingen.

Dienstverlening

  • Configuratie van AFAS
  • Configuratie Fides Integratie Platform
  • Inrichten van vertaaltabellen
  • Ondersteuning bij de acceptatietest
  • In productiename na de acceptatietest

Wat verwachten wij van u?

  • Inregelen connectiviteit
  • Configureren van Chipsoft en Comez
  • Uitvoeren ketentest
  • In productiename

Specificaties

Identificatie: BID-00014
Datastroom: Vanuit Chipsoft HiX (EPD) naar AFAS Profit (ERP)
Formaat: Webservice (SOAP) gebaseerd op XML conform HL7 OMS_005
Transport: HTTPS

ned
Sluiten