fb
info@yenlo.com

BID-00011 – GS1 – AFAS – Importeer basisgegevens artikelen

Doel

Via deze koppeling worden de artikelstamgegevens van nieuwe artikelen binnen AFAS Profit verrijkt met artikelgegevens direct van de fabrikant. Hierdoor is uw centrale artikelbestand altijd actueel.

Werking

GS1 is een onafhankelijke non-profit organisatie die internationales standaarden ontwikkelt en beheert voor de identificatie, het vastleggen en delen van gegevens. Met GS1 datapools delen fabrikanten en groothandels eenvoudig actuele, volledige en eenduidige productinformatie met hun afnemers via een centraal netwerk. Voor de juiste werking van AFAS Profit is het noodzakelijk dat alle artikelen op de juiste manier zijn vastgeled met alle relevante actuele informatie. Deze koppeling zorgt ervoor dat de informatie van de fabrikant automatisch wordt opgehaald en de artikel informatie in AFAS Profit wordt verrijkt.

Hoe gaat het in zijn werk?

Periodiek (standaard dagelijks) detecteert deze intelligente koppeling gewijzigde of nieuw toegevoegde artikelen in AFAS Profit. Op basis van de barcode/GTIN of item code van de inkooprelatie zal deze intelligente koppeling vol automatisch alle aanvullende artikelgegevens ophalen bij GS1 en direct verwerken in AFAS Profit.

Met deze koppeling wordt het actueel houden van uw artikelbestand sneller, efficienter en voorkomt u invoerfouten en dubbele handelingen.

Dienstverlening

  • Configuratie van AFAS
  • Configuratie Fides Integratie Platform
  • Inrichten van vertaaltabellen
  • Ondersteuning bij de acceptatietest
  • In productiename na de acceptatietest

Wat verwachten wij van u?

  • Aanmelden voor de GS1 datasource
  • Afsluiten abonnement*
  • Doorgeven van toegangsinformatie
  • Uitvoeren ketentest
  • In productiename

* Aan het gebruik van GS1 datasource kunnen kosten zijn verbonden. Deze kosten worden direct door GS1 aan u doorbelast. U dient uw abonnement af te sluiten op Dataleverancier, GPC, GTIN of Doelmarkt.

Specificaties

Identificatie: BID-00011
Datastroom: Vanuit GS1 naar AFAS Profit (ERP)
Formaat: Webservice (SOAP/REST) gebaseerd op XML/JSON
Transport: HTTPS

ned
Sluiten