fb
info@yenlo.com

BID-00003 – EPIC – AFAS – Verwerk artikelvoorraad aanvraagorder o.b.v. OK-verbruik

Doel

Deze koppeling zorgt voor de registratie van verbruikte artikelen tijdens OK-operaties in EPIC en de artikelvoorraad registratie van AFAS Profit.

Werking

Zodra er een operatie in bijvoorbeeld een ziekenhuis wordt uitgevoerd, wordt de voorbereiding voor de te verbruiken artikelen vastgelegd in het orderproces binnen de voorraadadministatie van AFAS Profit, terwijl de registratie van daadwerkelijk verbruikte artikelen wordt vastgelegd in EPIC. Vanuit EPIC wordt ook eventueel het Landelijk Implantatenregister gevoed. Deze koppeling maakt het mogelijk dat zonder handmatige tussenkomst, volledig automatisch, AFAS Profit zorg kan dragen voor de centrale artikelgegevens, het voorraadbeheer en het bestelproces, inclusief zichtzendingen, terwijl EPIC het Landelijk Implantatenregister voorziet van de juiste informatie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Zodra een operatie de juiste status krijgt in EPIC, worden alle geregistreerde artikelen via een zogenaamd HL7 verbruiksbericht, direct verzonden naar AFAS Profit. Op basis van dit verbruiksbericht zal de intelligente koppeling bepalen of er sprake is van een zogenaamde voorraadafboeking in het OK-magazijn. In een dergelijke geval wordt er een ‘balie- / directfactuur’ automatisch aangemaakt binnen AFAS Profit. Indien het een artikelverbruik betreft voor een zogenaamde zichtzending, koopartikelen of artikelen in consignatie, dan wordt er automatisch een inkoopaanvraag aangemaakt in AFAS Profit. Indien het artikel nog niet bekend is binnen AFAS Profit, dan zal de intelligente koppeling, het nieuwe artikel aanmaken en het proces verder afhandelen.

Met deze koppeling wordt het orderproces vele malen sneller, efficienter en voorkomt u invoerfouten en dubbele handelingen.

Dienstverlening

  • Configuratie AFAS
  • Configuratie Fides Integratie Platform
  • Inrichten van vertaaltabellen
  • Ondersteuning bij de acceptatietest
  • In productiename na de acceptatietest

Wat verwachten wij van u?

  • Inregelen connectiviteit
  • Configureren van EPIC
  • Uitvoeren ketentest
  • In productiename

Specificaties

Identificatie: BID-00003
Datastroom: Vanuit EPIC (EPD) naar AFAS Profit (ERP)
Formaat: Webservice (SOAP) gebaseerd op XML conform HL7_OMS_005
Transport: HTTPS

ned
Sluiten