fb
info@yenlo.com
ned
Menu
Onze dienst

Basismigratie Financieel

Basismigratie Financieel

De Basismigratie Financieel is een combinatie van vastomlijnde taken en resultaten die Yenlo uitvoert op basis van een vaste prijs. De Basismigratie kan optioneel worden uitgebreid met aanvullende diensten en onderdelen. In deze beschrijving een helder overzicht van de wijze van calculeren, aannames van Yenlo bij de totstandkoming van de vaste prijs en een overzicht van de taken en resultaten die de Basismigratie oplevert.

Scope Basismigratie Financieel

Als vertrekpunt hanteren we het begrip ‘basismigratie’. Dit doen we doordat hiermee duidelijk wordt welke aantallen en actoren die uitvoer, investering en voordelen beïnvloeden.

Peildatum

Migratie van de actuele gegevens die op het moment van data-extractie een juiste start met AFAS Profit per datum live-gang mogelijk maken.

Randvoorwaarden

De Basismigratie is gebaseerd op de volgende randvoorwaarden:

 • In de Basismigratie zit maximaal:
  • 1 Bronpakket;
  • 1 proefmigratie (bij organisatie tot 1.500 medewerkers) + 1 Go-Live migratie óf;
  • 2 proefmigraties (bij organisaties vanaf 1.501 medewerkers) + 1 Go-Live migratie.
 • De Basismigratie betreft één klantorganisatie (bron en doel);
 • Fusies en splitsingen kunnen we succesvol ondersteunen door deze als op zichzelf staande migraties uit te voeren;
 • Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte exportdata vanuit het bronsysteem conform de Excel sjablonen die Yenlo zal aanleveren aan Klant. Deze data aanlevering dient minimaal 2 weken voor de eerste ‘Workshop project afbakening’ voor de eerste keer te worden aangeleverd;
 • Er vindt ondersteuning plaats bij het vaststellen van de benodigde brondata;
 • Vertaaltabellen worden vastgelegd in de productie AFAS Profit-omgeving van de betreffende klant.

Standaard dataset in de Basismigratie

De volgende dataset wordt standaard gemigreerd binnen de scope van de Basismigratie:

 • Actuele gegevens van debiteuren (verkooprelaties) en crediteuren (inkooprelaties);
 • Beginbalans per datum live-gang (boardingstanden);
 • Actuele materiële vaste activa (boardingstanden);
 • Actuele openstaande posten (boardingstanden);
 • Projectenstamkaart (stamgegevens);
 • Contractregels.

Taken uitgevoerd door Yenlo

Om te zorgen voor een kwalitatief goede migratie en duidelijkheid voor de klant, beweegt Yenlo mee met de fasering van de AFAS Profit implementatie traject. De taken die per fase worden uitgevoerd en gepland zijn de volgende:

Analysefase

 • Workshop project afbakening met de Yenlo projectleider en uitvoerend senior migratieconsultant;
 • Opstellen van het migratieplan en detailplanning;
 • Mapping sessies indien de klant aanlevert. Hierbij loopt de uitvoerend consultant de aanleversjablonen door en legt de consultant uit hoe het migratietraject er inhoudelijk uit komt te zien. Indien Yenlo zelf de data onttrekt zijn deze sessies niet nodig. Gemiddeld zijn dit 2 sessies per project;
 • Data interpretatiesessie waarin de data van de klant wordt besproken en welke vertalingen benodigd zijn.

Realisatiefase

 • Extraheren van de data uit het bronsysteem (indien Yenlo de data onttrekt) voor de proefmigratie;
 • Scripten van data naar het juiste format;
 • Uitvoeren van de proefmigratie inclusief boardingstanden;
 • Bespreken bevindingen met de klant;
 • Eventuele iteraties die benodigd zijn om ‘’nieuwe’’ scripting te testen op basis van bevindingen;
 • Acceptatiemoment van de proefconversie samen met de klant;
 • Opnieuw extraheren van brondata voor de livemigratie;
 • Uitvoeren van de livemigratie stamgegevens;
 • Bespreken bevindingen livemigratie;
 • Eventuele iteraties;
 • Acceptatiemoment livemigratie samen met de klant.

Testfase

 • In een deel van de projecten valt de livemigratie in de testfase, dit wordt afgestemd met de desbetreffende projectleider vanuit AFAS.

Go-livefase

 • Onttrekken van cumulatieve gegevens (bij bronpakketten waarbij Yenlo de data onttrekt);
 • Scripten van boardingstanden;
 • Uitvoeren boardingstanden;
 • Contactmoment tussen projectleider en klant ter controle dat alles goed staat;
 • Eventuele iteraties.

Nazorgfase

 • Opleveren eindverslag welke ‘’accountant proef’’ is;
 • Evaluatie migratie;
 • Decharge;
 • Eventuele aanvullende conversies.

Resultaten opgeleverd door Yenlo

De volgende resultaten worden door Yenlo opgeleverd in de scope van de Basismigratie:

 • Geaccordeerd migratieplan en planning;
 • Opleververslag na iedere migratie;
 • Eén productie doelomgeving voorzien van de gemigreerde data van de klantorganisatie;
 • Eindverslag.

Wat doet Yenlo niet in de Basismigratie en/of in Aanvullingen op de Basismigratie

Op basis van onze ervaring zijn er een aantal taken en/of datapunten die wij niet uitvoeren tijdens een migratie traject:

 • Bedrijf kritische velden die tijdens de implementatie worden aangemaakt, zijn géén onderdeel van de Basismigratie, maar kunnen als aanvullend migratie onderdeel worden afgenomen;
 • Het migreren van historisch financiële gegevens op detailniveau, exploitatie kan wel op detailniveau. De klant kan dit ondervangen door middel van een archieflicentie. De reden dat Yenlo dit niet migreert, heeft te maken met een onnodige claim op de resources aan de kant van de klant en Yenlo. Je kunt deze historie niet gebruiken voor de accountant, die zal altijd het bronpakket willen zien, waardoor het geen toegevoegde waarde heeft;
 • Dossiers koppelen aan financiële detailmutaties. Yenlo lost dit op door dossiers in vrij type dossieritem of de klant vangt deze in een archieflicentie, dit is een logisch gevolg vanwege het niet migreren van financiële detailmutaties.

Projectleiding

Binnen de basismigratie zijn vaste werkzaamheden van de projectleider opgenomen in de prijs. Voor sommige projecten is extra projectleiding vereist, die buiten de vaste werkzaamheden vallen. Deze kunnen aanvullend afgenomen worden o.b.v. nacalculatie.

Basismigratie Ordermanagement

De Basismigratie Ordermanagement is een combinatie van vastomlijnde taken en resultaten die Yenlo uitvoert op basis van een vaste prijs. De Basismigratie kan optioneel worden uitgebreid met aanvullende diensten en onderdelen. In deze beschrijving een helder overzicht van de wijze van calculeren, aannames van Yenlo bij de totstandkoming van de vaste prijs en een overzicht van de taken en resultaten die de Basismigratie oplevert.

Scope Basismigratie Ordermanagement

Als vertrekpunt hanteren we het begrip ‘basismigratie’. Dit doen we doordat hiermee duidelijk wordt welke aantallen en actoren die uitvoer, investering en voordelen beïnvloeden.

Peildatum

Migratie van de actuele gegevens die op het moment van data-extractie een juiste start met AFAS Profit per datum live-gang mogelijk maken.

Randvoorwaarden

De Basismigratie is gebaseerd op de volgende randvoorwaarden:

 • In de Basismigratie zit maximaal:
  • 1 Bronpakket;
  • 1 proefmigratie (bij organisatie tot 1.500 medewerkers) + 1 Go-Live migratie óf;
  • 2 proefmigraties (bij organisaties vanaf 1.501 medewerkers) + 1 Go-Live migratie.
 • De Basismigratie betreft één klantorganisatie (bron en doel);
 • Fusies en splitsingen kunnen we succesvol ondersteunen door deze als op zichzelf staande migraties uit te voeren;
 • Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte exportdata vanuit het bronsysteem conform de Excel sjablonen die Yenlo zal aanleveren aan Klant. Deze data aanlevering dient minimaal 2 weken voor de eerste ‘Workshop project afbakening’ voor de eerste keer te worden aangeleverd;
 • Er vindt ondersteuning plaats bij het vaststellen van de benodigde brondata;

Vertaaltabellen worden vastgelegd in de productie AFAS Profit-omgeving van de betreffende klant.

Standaard dataset in de Basismigratie

De volgende dataset wordt standaard gemigreerd binnen de scope van de Basismigratie:

 • Aanvullende stamgegevens inkooprelaties (bestel- en levergegevens);
 • Stamgegevens inkoopartikelen;
 • Eenheden per inkoopartikel;
 • Inkooprelaties per inkoopartikel;
 • Actuele In- en verkoopprijzen per inkoopartikel;
 • Openstaande inkooporders (bestelde, nog niet geleverde) per datum live-gang (boardingstanden);
 • Voorraadstanden per datum live-gang (boardingstanden);
 • Magazijntoewijzingen.

Taken uitgevoerd door Yenlo

De taken die per fase worden uitgevoerd en gepland zijn de volgende:

Analysefase

 • Workshop project afbakening met de Yenlo projectleider en uitvoerend senior migratieconsultant;
 • Opstellen van het migratieplan en detailplanning;
 • Mapping sessies indien de klant aanlevert. Hierbij loopt de uitvoerend consultant de aanleversjablonen door en legt de consultant uit hoe het migratietraject er inhoudelijk uit komt te zien. Indien Yenlo zelf de data onttrekt zijn deze sessies niet nodig. Gemiddeld zijn dit 2 sessies per project;
 • Data interpretatiesessie waarin de data van de klant wordt besproken en welke vertalingen benodigd zijn.

Realisatiefase

 • Extraheren van de data uit het bronsysteem (indien Yenlo de data onttrekt) voor de proefmigratie;
 • Scripten van data naar het juiste format;
 • Uitvoeren van de proefmigratie inclusief boardingstanden;
 • Bespreken bevindingen met de klant;
 • Eventuele iteraties die benodigd zijn om ‘’nieuwe’’ scripting te testen op basis van bevindingen;
 • Acceptatiemoment van de proefconversie samen met de klant;
 • Opnieuw extraheren van brondata voor de livemigratie;
 • Uitvoeren van de livemigratie stamgegevens;
 • Bespreken bevindingen livemigratie;
 • Eventuele iteraties;
 • Acceptatiemoment livemigratie samen met de klant.

Testfase

 • In een deel van de projecten valt de livemigratie in de testfase, dit wordt afgestemd met de desbetreffende projectleider vanuit AFAS.

Go-livefase

 • Onttrekken van cumulatieve gegevens (bij bronpakketten waarbij Yenlo de data onttrekt);
 • Scripten van boardingstanden;
 • Uitvoeren boardingstanden;
 • Contactmoment tussen projectleider en klant ter controle dat alles goed staat;
 • Eventuele iteraties.

Nazorgfase

 • Opleveren eindverslag welke ‘’accountant proef’’ is;
 • Evaluatie migratie;
 • Decharge;
 • Eventuele aanvullende conversies.

Resultaten opgeleverd door Yenlo

De volgende resultaten worden door Yenlo opgeleverd in de scope van de Basismigratie:

 • Geaccordeerd migratieplan en planning;
 • Opleververslag na iedere migratie;
 • Eén productie doelomgeving voorzien van de gemigreerde data van de klantorganisatie;
 • Eindverslag.

Wat doet Yenlo niet in de Basismigratie en/of in Aanvullingen op de Basismigratie

Op basis van onze ervaring zijn er een aantal taken en/of datapunten die wij niet uitvoeren tijdens een migratie traject:

 • Bedrijf kritische velden die tijdens de implementatie worden aangemaakt, zijn géén onderdeel van de Basismigratie, maar kunnen als aanvullend migratie onderdeel worden afgenomen.

Projectleiding

Binnen de basismigratie zijn vaste werkzaamheden van de projectleider opgenomen in de prijs. Voor sommige projecten is extra projectleiding vereist, die buiten de vaste werkzaamheden vallen. Deze kunnen aanvullend afgenomen worden o.b.v. nacalculatie.

ned
Sluiten
Wat staat er op ons menu