fb
info@yenlo.com
ned
Menu
Onze dienst

Koppelingservice  implementatie

Introductie

Tijdens het implementatietraject, vaak parallel uitgevoerd tijdens de Data Migratie Service, levert Yenlo alle techniek en diensten om de koppelingen van en naar AFAS Profit succesvol live te brengen op basis van onze standaard inrichting en standaard aanpak.

Indien u toch een andere inrichting of een andere aanpak wenst, kan dit middels een additionele afspraak op basis van Time & Material nader worden afgesproken.

Taken uitgevoerd door Yenlo

Om te zorgen voor een kwalitatief goede oplevering van de Koppeling, wordt er nauw samengewerkt met de fasering rondom de eventuele datamigratie. De datamigratie bevat de originele brondata, welke belangrijk is om tot een goede testfase te komen. Het handmatig invoeren van testscenario’s, buiten de datamigratie om, brengen ongewenste risico’s met zich mee (bijvoorbeeld: op een andere manier ingevoerd), waardoor de testbevindingen mogelijk niet representatief zijn.

Onderstaand een overzicht van werkzaamheden per fase. Elke fase is gemaximaliseerd op een aantal uren die Yenlo besteedt binnen de gemaakte commerciële afspraken. Deze maximalisatie is gebaseerd op onze standaard aanpak en standaard implementatie. Indien er meer tijd noodzakelijk is, zullen wij die op basis van Time & Material doorbelasten aan de Klant.

Initiatie fase (max. 4 uur):

 • Afstemming implementatieplanning met de Yenlo en Klant projectleiders
 • Afstemmen welke werkzaamheden door de Klant moeten worden uitgevoerd
 • Delen van onze standaard aansluit- en inrichting documentatie (indien van toepassing)

Bij een maatwerk Koppeling specifiek voor de Klant:

 • Verdieping sessie met de klant om tot de juiste randvoorwaarde te komen
 • Opstellen van een functioneel- en technisch ontwerp

Realisatiefase:

 • Inrichten van AFAS Profit voor betreffende Koppeling
  • Standaard inrichting van App connector (indien van toepassing)
  • Standaard inrichting van Get connector (indien van toepassing)
  • Standaard filter toepassen op de Get connector (indien van toepassing)
  • Standaard inrichting van Update connector (indien van toepassing)
 • Opzetten connectiviteit (tokens, certificaten, beveiligde verbindingen)
 • Uitrol en configuratie van de Koppeling op ons Connext GO platform

Notitie: Indien de Klant een afwijkende inrichting wenst binnen AFAS Profit, bijvoorbeeld een ander filter op de Get connector, zal Yenlo dit uitvoeren op basis van Time & Material.

Testfase (max. 4 uur):

In samenwerking met de Klant (Klant dient de juiste medewerkers beschikbaar te maken).

 • Testen van de connectiviteit
 • Functioneel testen en accepteren van de Koppeling

Go-livefase:

 • Activeren van de Koppeling op de productie omgeving van AFAS Profit en Connext GO

Nazorgfase:

 • Overdracht naar beheerorganisatie en inwerkingtreding SLA
 • Actieve ondersteuning van de klant via de Yenlo servicedesk
 • Toegang klantportaal voor monitoring en dashboards (indien van toepassing)

Resultaat opgeleverd door Yenlo

De volgende resultaten worden door Yenlo opgeleverd binnen de scope van de opdracht:

 • Geaccordeerd integratieplan en planning
 • Standaard koppelingsbeschrijving per Koppeling
 • Een werkende Koppeling op de acceptatie omgeving
 • Een werkende Koppeling op de productie omgeving

Wat verwacht Yenlo van de Klant

Wij verwachten vanuit de Klant dat de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd onder eigen regie:

 • Contractuele afspraken met 3de partijen waarmee wij koppelen
 • Operationele afstemming en nadere afspraken met deze 3de partijen
 • Inrichting connectiviteit aan de klantomgeving (o.a. netwerk, firewall, VPN, certificaten)
 • Functioneel- en technisch testen en accepteren van de Koppeling
 • Eén aanspreekpunt tijdens de implementatie- en de operationele fase
 • 1ste lijn support tijdens de operationele fase

ned
Sluiten
Wat staat er op ons menu
Wij waarderen het
Delen

Selecteer een van de sociale media hier beneden om deze pagina content te delen met de wereld