fb
info@yenlo.com
ned
Menu
WSO2 Enterprise Integrator 4 min

WSO2 Enterprise Integrator installeren op Windows

Rob Blaauboer
Rob Blaauboer
Integration Consultant & WSO2 Trainer
Installing WSO2 Enterprise Integrator on Windows

In deze blog beschrijf ik een algemene aanpak van het installeren van de WSO2 Enterprise Integrator op Windows. Waarom algemeen? Nou, omdat de versie van de Enterprise Integrator misschien wel kan veranderen, maar de installatieprocedure voor de Enterprise Integrator, net als bij de meeste andere WSO2 producten, grotendeels hetzelfde blijft. Ik beschrijf een situatie waarin we het minimale gaan installeren en ook geen blijvende veranderingen aan de PC aanbrengen. We zouden de Enterprise Integrator natuurlijk ook in een VirtualBox kunnen runnen met Vagrant, maar daarvoor zijn weer extra installaties nodig en dat wil ik hier vermijden.

Hardware en besturingssysteem

Dus, wat hebben we allemaal nodig? Als eerste natuurlijk een Windows PC. Andere besturingssystemen (bijv. Linux) werken op zich ook, maar daar is een andere set-up voor nodig, dus in deze blog houden we het puur bij Windows en wel Windows 10 om precies te zijn.

De strategie van Microsoft om Windows 10 op de markt te brengen met gratis updates is succesvol aangeslagen met inmiddels meer dan 1 miljard apparaten die op dit besturingssysteem draaien. Misschien werkt de aanpak die ik beschrijf zelfs nog wel op oudere versies van Windows. Wat betreft de hardware wil ik van een moderne PC uitgaan, wat neerkomt op een Intel Core I3, i5, I7 of vergelijkbare chips van AMD, 8 gigabyte aan Ram en alle andere dingen die je van een moderne PC mag verwachten.

Java

WSO2 is voor het grootste deel in Java geschreven en daarom is een JDK of JRE benodigd. Dit vormt de omgeving waarin WSO2 kan draaien. Java heeft op dit moment versies die van 1 tot 18 lopen. Voor WSO2 zijn uitsluitend Java-versies 8 of 11 geschikt. Voor de Enterprise Integrator gaat de voorkeur uit naar Java 8, omdat die ook oudere versies van de Enterprise Integrator ondersteunt. Als je bijvoorbeeld alleen met Enterprise Integrator 6.6.0 gaat werken, dan kun je ook voor Java 11 kiezen. Qua distribution is Adopt OpenJDK een prima keuze, maar andere opties werken ook. 

Laten we beginnen met het downloaden van Adopt OpenJDK 11 vanaf deze pagina. (Ook Java 8 is hier te vinden). We gebruiken liever het zip-bestand, dan de installer (MSI). Zorg er wel voor dat je de juiste versie hebt, dus de x64.

WSO2 

Voor deze blog gebruik ik Apache versie 2.0 van de Enterprise Integrator. Deze versie kan binnen de licentie vrij gebruikt worden, maar is niet geschikt in een productieomgeving. 

Ik download de versie direct van de WSO2 GitHub pagina voor de Enterprise Integrator. Download daar beide files wso2am-6.6.0.zip. Het is een goed idee om ook de MD5 checksum (wso2am-6.6.0.zip.md5) te downloaden om de download te kunnen verifiëren. Als je de checksum op je PC berekent, dan hoort de uitkomst overeen te komen met degene die je gedownload hebt. Analytics voor de Enterprise Integrator is onderdeel van de download en die hoef je dus niet apart te downloaden.

Open een opdrachtregelscherm en typ de volgende opdracht in:

WSO2 Enterprise Integrator Windows 1

CertUtil -hashfile <path to file> MD5

Verander <path to file> naar het daadwerkelijke pad en de bestandslocatie.

WSO2 Enterprise Integrator Windows 2

Vergelijk dit met de MD5 filewso2ei-6.6.0.zip: A4 7A 00 E2 EA 72 2A 91  C3 62 69 60 06 7C E6 33. Het enige verschil zijn de hoofdletters en kleine letters. Herhaal dit voor het Analytics zip-bestand.

Een bestandsmap aanmaken

Maak een nieuwe map, bijvoorbeeld op het bureaublad met Verkenner, en noem deze WSO2-AM.

Kopieer de drie gedownloade bestanden (JDK en EI) naar die map. Unzip ieder zip-bestand. En dan ziet dat er zo uit:

WSO2 Enterprise Integrator Windows 3

Ik wil geen omgevingsvariabelen of pad-instellingen veranderen, dus ga ik een batchbestand creëren dat de benodigde variabelen instelt als:

  • JAVA_HOME
  • PATH

Deze verandering is alleen voor de duur van dit batchbestand.

Maar we zullen eerst de Analytics in de WSO2 Enterprise Integrator moeten inschakelen. Dit kunnen we doen door het carbon.xml-bestand in [EI-HOME]/conf aan te passen. 

Zoek naar ‘Analytics’ en valideer de instellingen:

WSO2 Enterprise Integrator Windows 4

Ga naar het bestand synapse.properties in de [EI-HOME]/conf map en zet deze waardes op ‘true’. Sla het bestand vervolgens op.

WSO2 Enterprise Integrator Windows 5

We hebben Analytics nu ingeschakeld.

Alles starten

Het batchbestand ziet er ongeveer zo uit. Hiermee worden de parameters JAVA_HOME en PATH voor de duur van het batchbestand en het opdrachtregelscherm ingesteld. Verander de locatie (i.e. C:\Users…) zodat het overeenkomt met jouw persoonlijke installatie.

@set OLDPATH=%PATH%
@set OLDJH=%JAVA_HOME%
@echo Setting JAVA_HOME
@SET "JAVA_HOME=C:\Users\rob\Desktop\WSO2-EI\jdk-11.0.11+9"
@echo JAVA_HOME: %JAVA_HOME%

@echo Setting PATH
@SET "PATH=C:\Users\rob\Desktop\WSO2-EI\jdk-11.0.11+9\bin;%PATH%"
@echo PATH: %PATH%

@echo starting WSO2 AM Analytics Worker Node
@cd C:\Users\rob\Desktop\WSO2-EI\wso2ei-6.6.0\wso2\analytics\bin
@start worker.bat

@echo starting WSO2 AM Analytics Dashboard Node
@cd C:\Users\rob\Desktop\WSO2-EI\wso2ei-6.6.0\wso2\analytics\bin
@start dashboard.bat

@echo starting WSO2 AM 6.6.0
@cd C:\Users\rob\Desktop\WSO2-EI\wso2ei-6.6.0\bin
@start integrator.bat

@cd ..\..

@set PATH=%OLDPATH%
@set JAVA_HOME=%OLDJH%
@echo Done

Resultaat

Nu zullen de worker, het dashboard en de Enterprise Integrator in drie afzonderlijke schermen opgestart worden, zonder permanente wijzigingen aan de computer aan te brengen. Wijzigingen in waardes zijn er dus alleen voor de duur van sessie van het opdrachtregelscherm (de terminal), maar deze zijn ingesteld op hun originele waardes. Je kunt nu bij de Enterprise Integrator komen via de Management UI in je browser. Dit is de link om bij het Analytics Dashboard te komen. 

Conclusie

Dit is een simpele manier om de WSO2 Enterprise Integrator en Analytics op je PC te installeren die geen sporen achterlaat. Als je de set-up met een PowerShell volledig zou automatiseren, dan kun je een simpel batchbestand maken dat je kunt runnen op het moment dat je een set-up op je PC nodig hebt. 

Als je meer wilt leren over de Enterprise Integrator, neem dan een kijkje op onze Yenlo trainingspagina’s.

Whitepaper:
Full API Lifecycle Management keuzegids

whitepaper hero full api
Download nu
ned
Sluiten
Wat staat er op ons menu