fb
info@yenlo.com
ned
Menu
API Management 7 min

Integratie met de Boomi public cloud is flexibel

Het Boomi-platform biedt de flexibiliteit om deze integraties te laten werken op verschillende infrastructuren. Boomi en Yenlo bieden aantrekkelijke implementatie-opties hiervoor.

Sander Wilmink Sales consultant
Sander Wilmink
Sales Consultant
Integratie met de Boomi public cloud is flexibel

– Welke Boomi deployment optie past bij uw organisatie? –

Boomi is een integration Platform as a Service (iPaaS) waarmee organisaties integraties tussen applicaties kunnen ontwikkelen en beheren in de Boomi public cloud. Het Boomi platform biedt de flexibiliteit om die integraties vervolgens operationeel te maken op verschillende infrastructuren. Boomi en Yenlo bieden hiervoor interessante deployment opties.

Bewegen richting de public cloud

De vraag naar de public cloud blijft groeien. Gartner voorspelt dat uitgaven naar public cloud diensten in 2023 groeit met bijna 21%. Op zichzelf staande bedrijfsapplicaties zijn inmiddels op een laagdrempelige manier als public cloud dienst af te nemen en de diversiteit en keuze aan applicaties neemt toe. Als gevolg bestaat het applicatielandschap, oftewel het werkveld van een integratieplatform of iPaaS, uit steeds meer te connecteren SaaS-applicaties.

Uiteraard zijn er vaak specifieke bedrijfsapplicaties die niet in een SaaS variant beschikbaar zijn, of waarvan een ogenschijnlijk simpele “lift & shift” naar een public cloud te veel technische uitdagingen geeft. Bovendien brengt een dergelijk migratietraject de nodige kosten met zich mee, die niet vanzelfsprekend opwegen tegen de directe voordelen op korte termijn. Ook terughoudendheid in het verhuizen van applicaties naar de public cloud in relatie tot data vertrouwelijkheid speelt vaak een rol.


De weg die organisaties afleggen richting public cloud adoptie is verschillend.

 • Digital native start-ups en scale-ups zullen nagenoeg alleen SaaS-applicaties gebruiken en leunen daarmee hevig op public cloud diensten.
 • Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich organisaties waarbij kritische bedrijfsprocessen ingebed zijn in bijvoorbeeld on-premise ERP-applicaties. Volledige migratie naar een public cloud staat in zo’n geval niet in de nabije toekomst op de roadmap.

Voor een iPaaS dat als doel heeft om applicatie integratie op een snelle, maar ook veilige manier toe te passen is het zaak dat er flexibiliteit in het platform aanwezig is om beide scenario’s te ondersteunen.

Boomi public cloud, met hybride mogelijkheden

Boomi is een cloud native iPaaS. Er is nooit een vorige versie geweest van Boomi die door organisaties als software stack geïnstalleerd kon worden in een omgeving naar keuze. Aangezien Boomi “geboren” is in de cloud, is het platform vanaf begin af aan opgezet volgens een Single instance Multi tenant architectuur. Iedere gebruiker van het Boomi iPaaS maakt gebruik van dezelfde meest recente softwareversie van Boomi, maar iedere werkomgeving (tenant) van een organisatie is op een veilige manier gescheiden van elkaar.

Om van het platform gebruik te maken is het startpunt de Boomi AtomSphere, welke als dienst alleen beschikbaar in de Boomi public cloud is. Via de webbrowser van gebruikers vindt daar het ontwikkelen, testen en monitoren van integratieprocessen en API’s plaats.
Na het ontwikkelen en testen van een integratie in AtomSphere wordt dit proces en alle bijbehorende resources, zoals connecties, dataprofielen en datamappings ondergebracht op een Boomi runtime. Het is mogelijk om deze Boomi runtime op verschillende infrastructuren in te zetten, waarmee integraties via Boomi zowel on-premise als in de cloud of in een hybride vorm kunnen draaien.

 • Optie A: Boomi runtime op de Boomi Atom Cloud (de Boomi public cloud)
 • Optie B: Boomi runtime on premise
 • Optie C: Boomi runtime op een IaaS naar keuze

Onderstaande afbeelding geeft een globaal overzicht van de opties om een Boomi runtime in te zetten, gevolgd door een toelichting.

Boomi runtime options
 1. Gebruik makend van de Boomi Atom Cloud (in de Boomi Public Cloud).
  De Boomi public cloud is door Boomi opgezet en wordt beheerd in verschillende regio’s waaronder Amerika, Europa en Azië. Deze optie is opportuun wanneer er alleen SaaS-applicaties met elkaar geïntegreerd hoeven te worden. Daarnaast is het van belang dat er bij de ontwikkeling van de integraties rekening gehouden kan worden met de limiet van 1GB aan data-processing die geldt op de Boomi Atom Cloud.
 2. Het plaatsen van een Boomi runtime on premise. Door gebruik te maken van een eigen on-premise installatie van de Boomi runtime is er een grote mate van controle over de beschikbare resources. De performance & capaciteit kan door organisaties zelf worden bepaald door het zwaarder uitvoeren van de server of VM die gebruikt wordt voor de Boomi runtime. Het belangrijkste voordeel met dit scenario is de mogelijkheid om (ook) integraties met on-premise applicaties op te zetten, die zich in hetzelfde netwerk bevinden als de Boomi runtime.
 3. Deployment van een Boomi runtime bij een IaaS provider naar keuze, zoals Microsoft, Amazon of Google. Deze optie is in basis vergelijkbaar met optie B, maar IaaS providers brengen het voordeel van elastisch schalen en betalen naar gebruik met zich mee. Het is daarbij nog steeds mogelijk om met on-premise applicaties te integreren, al zullen daar aanvullende services van de IaaS provider, zoals het gebruik van een VPN, bij nodig zijn.

Technisch beheer van Boomi componenten

In bovenstaande paragraaf spreken we over de Boomi runtime. Feitelijk is deze beschikbaar in 2 varianten, namelijk een Atom en een Molecule. Een Atom is de standaard lichtgewicht runtime die IT-organisaties gemakkelijk kunnen plaatsen op een server, VM of in een Docker container.
Een Molecule is een geclusterde versie van een Atom waarmee een configuratie ontstaat die load balancing en high availability opties biedt. Met name voor applicatie integraties die onderdeel zijn van bedrijfskritische processen, is het van belang dat integraties altijd operationeel zijn en is het uitrollen van een Molecule sterk te adviseren.


Het beheer van een enkelvoudige Atom zal voor veel IT-organisaties te overzien zijn, omdat het niet meer behelst dan het in de gaten houden van onderliggende componenten zoals JVM, Operating Systeem en resources zoals opslag en geheugen. In het geval van een Molecule wordt de architectuur en daarmee het technisch beheer al complexer. Een Molecule cluster bestaat per definitie uit meerdere nodes, er zijn netwerkcomponenten zoals een load balancer nodig en een shared file storage zodat de nodes kunnen samenwerken.

Een aanvullend component in een on-premise of IaaS scenario kan het inzetten van een Boomi API-gateway zijn om binnenkomend API-verkeer op een veilige en gestructureerde manier af te handelen.

Het technisch beheer van het AtomSphere platform in de Boomi public cloud is geregeld door Boomi. Echter, door de flexibiliteit die aanwezig is om de overige Boomi componenten zelf on-premise of in een IaaS omgeving te plaatsen, ontstaat een hybride architectuur waarbij organisaties zelf ook een aanzienlijke rol hebben in het technisch beheer van het totale iPaaS.

Een vierde optie: Managed Services

Voor organisaties die op zoek zijn naar meer regie op applicatie integratie met een low-code platform zoals Boomi, maar juist technische beheerlast willen verminderen is er een vierde optie. Een uitrol van Boomi als iPaaS die gepaard gaat met ontzorging op het gebied van de Boomi infrastructuur. Er zijn twee opties, Boomi Managed Cloud Services (MCS) en Yenlo Runtime as a Service voor Boomi.

Boomi Managed Cloud Services

Met Boomi Managed Cloud Services biedt Boomi organisaties een verzameling aan IT-services om de hosting en het onderhoud van de runtime te verzorgen. Het Boomi Cloud Team is betrokken in de ontwerp, levering en operatie fases voor het hosten.

Yenlo Runtime as a Service voor Boomi

Yenlo biedt Runtime as a Service, waarbij de benodigde infrastructuur met de Boomi runtime(s) die daar op draaien worden geleverd en beheerd via het Connext Platform van Yenlo.

Er zijn verschillende varianten beschikbaar, zoals een “single instance” (gebaseerd op een Atom) en een “redundant instance” (gebaseerd op een Molecule) met de daarbij horende Service Level Agreements. Indien relevant voor de integratie use case, maken een API-gateway en een VPN-verbinding voor connectie met on-premise applicaties in het lokale netwerk van organisaties ook onderdeel uit van de dienst.

Het voordeel voor organisaties is dat Yenlo met deze dienst het single-point-of-contact kan zijn voor het:

 • Adviseren over Boomi functionaliteit en het leveren van de Boomi licenties
 • Implementeren van integraties tussen applicaties
 • Operationeel houden ervan op een door Yenlo beheerde omgeving.

Het operationeel beheer dat Yenlo verzorgt kan op een slimme manier plaatsvinden, omdat bij Runtime as a Service ook Yenlo’s Monitoring Service is inbegrepen. Deze dienst zorgt er voor dat logging vanuit de Boomi runtime(s) beschikbaar wordt gesteld in een Elastic Cloud omgeving en fouten sneller worden opgemerkt en kunnen worden hersteld.

Managed Runtime as a Service by Yenlo

Onderstaande tabel vat de opties voor het inzetten van Boomi runtime(s) samen: 

A
Boomi Atom Cloud
B
Boomi runtime
on-premise 
C
Boomi runtime
on IaaS 
D
Managed Runtime
as a Service
by Yenlo
Infrastructure delivery Boomi You IaaS provider Yenlo 
Infrastructure management Boomi You You  Yenlo 
Management of Boomi runtime(s) Boomi You You Yenlo 
Connect on-premise apps x 
Performance & capacity Limited Scalable Scalable Scalable 
API-gateway infrastructure x (possible) (possible)  (included) 
Runtime health monitoring xOptional Optional  (included) 
Single point of contact xxx

De Boomi iPaaS opzet voor uw organisatie

Yenlo kan ondersteunen in alle stadia van applicatie integratie en API-management, van analyse tot implementatie en 24/7 operationeel support.
Het start met advisering over het juiste iPaaS dat past bij uw organisatie. Indien de keuze valt op Boomi als iPaaS kan Yenlo verder adviseren over de juiste opzet en architectuur zoals belicht in dit blog: Alle componenten in de Boomi public cloud, of een hybride architectuur waarbij organisaties de mate van technisch beheer kiezen die bij ze past. Kortom: Eigen beheer van Boomi runtime(s) en API-gateway(s) of totale ontzorging via Boomi Managed Cloud Services of Yenlo Runtime as a Service.


Start uw iPaaS selectie en adviestraject vandaag nog en neem contact op met Yenlo.

Whitepaper:
Boomi Whitepaper – Wat Is iPaaS?

cover ipaas
Download nu
ned
Sluiten
Wat staat er op ons menu
Wij waarderen het
Delen

Selecteer een van de sociale media hier beneden om deze pagina content te delen met de wereld