fb
info@yenlo.com
ned
Menu
WSO2 5 min

Implementeren van API-pagination met AFAS in WSO2 Micro Integrator

Duik in de wereld van API-paginering met AFAS en WSO2 Micro Integrator. Optimaliseer gegevensbeheer voor naadloze prestaties.

Ram Charan Integration Consultant
Ram Charan
Integration Consultant
Hoe implementeer je AFAS API pagination in WSO2 Micro Integrator

In de hedendaagse onderling verbonden wereld spelen web-API’s een cruciale rol bij het mogelijk maken van gegevensuitwisseling tussen applicaties. Bij het werken met grote datasets wordt efficiënte gegevensopvraging steeds belangrijker om optimale prestaties en een naadloze gebruikerservaring te garanderen. Hier komt API-pagination om de hoek kijken.

Wat is API Pagination?

API-pagination is een techniek die wordt gebruikt in web-API’s om een grote hoeveelheid data op te halen in kleinere, beheersbare brokken of pagina’s. Het stelt clients in staat om een subset van de beschikbare data op te vragen, waardoor de belasting op de server wordt verminderd en de prestaties worden verbeterd. Paginering wordt vaak toegepast bij het werken met API’s die collecties van resources retourneren of wanneer de dataset te groot is om in één verzoek te retourneren.

Voordelen van API-pagination

  • Verbeterde prestaties: Door data in kleinere brokken terug te sturen, vermindert API-paginering de grootte van de respons, wat leidt tot snellere data-opvraging en verbeterde algehele prestaties. Het voorkomt dat de client wordt overladen met een grote payload die mogelijk netwerkproblemen of vertragingen in de applicatie kan veroorzaken.
  • Verminderde serverbelasting: Pagination stelt de server in staat om de belasting van het serveren van data te verdelen door kleinere verzoeken af te handelen. In plaats van de volledige dataset in één keer te verwerken en retourneren, kan de server data in kleinere porties verwerken en leveren, waardoor het gebruik van middelen wordt verminderd en de schaalbaarheid wordt verbeterd.
  • Efficiënt gebruik van middelen: Met pagination kunnen clients alleen de data ophalen die ze nodig hebben, wat onnodige dataoverdracht minimaliseert en het gebruik van bandbreedte vermindert.

In deze blog zullen we onderzoeken hoe we API-paginering kunnen implementeren met behulp van AFAS, een populair softwareplatform voor bedrijfsautomatisering. Door paginering te gebruiken, kunt u data management verbeteren en de gebruikerservaring verbeteren bij het werken met uitgebreide datasets in AFAS.

Wat is AFAS?

AFAS is een uitgebreid softwareplatform dat verschillende oplossingen biedt voor bedrijfsautomatisering, waaronder HR-beheer, financiën, CRM, projectbeheer en meer. Het stelt organisaties in staat om hun activiteiten te stroomlijnen en data management te centraliseren over verschillende afdelingen en processen.

Hoe API-paginering implementeren in AFAS?

Als AFAS-consultant is het belangrijk om de pagineringparameters te begrijpen, ongeacht of het om SOAP of REST gaat, de manier om de paginering te beheersen blijft hetzelfde en we hoeven alleen de onderstaande stappen te volgen.

Stap 1: Begrijp de datastructuur en pagineringparameters

Om paginering effectief te implementeren, is het essentieel om de datastructuur en de beschikbare pagineringparameters in AFAS te begrijpen. AFAS biedt doorgaans parameters zoals ‘skip’ en ’take’ om het pagineringproces te beheersen. Deze aanpak om het aantal records dat moet worden overgeslagen (skip) en het maximale aantal records dat moet worden geretourneerd (take) te specificeren, staat bekend als paginering op basis van offset.

  • ‘skip’: De index van het eerste item dat moet worden opgehaald.
  • ‘take’: Het aantal items dat per API-oproep moet worden opgehaald.

U moet voor elke te halen collectie een afzonderlijke API-oproep maken totdat u een collectie terugkrijgt zonder meer records.

Stap 2: Data ophalen met pagineringparameters

Nadat u de pagineringparameters hebt geïdentificeerd, kunt u deze gebruiken om data op te halen uit AFAS. Dit kan worden gedaan via de beschikbare API’s of query-mechanismen die door AFAS worden aangeboden. De specifieke aanpak is afhankelijk van de AFAS-implementatie en de methoden voor dataopvraging die ze bieden.

Bijvoorbeeld, u kunt een REST API-verzoek als volgt opstellen:

GET https://{hostname}:{port}/ProfitRestServices/connectors/{connectorId}?skip=n&take=n

Dit API-verzoek zou de data ophalen die begint bij de opgegeven ‘skip’-index en de gewenste ’take’-items per oproep ophalen. Het volgende voorbeeld illustreert dat we de eerste 2 records overslaan en de volgende 5 records ophalen:

GET https://{hostname}:{port}/ProfitRestServices/connectors/{connectorId}?skip=2&take=5

{

   "“skip”": 2,

   "“take”": 5,

   "“rows”": [

      {

         "“record_number”": 3

      },

      {

         "“record_number”": 4

      },

      {

         "“record_number”": 5

      },

      {

         "“record_number”": 6

      },

      {

         "“record_number”": 7

      }

   ]

}

Hoe implementeer je AFAS API-pagination in WSO2 Micro Integrator?

Deze sectie is speciaal gemaakt voor WSO2-ontwikkelaars zoals jij, die gepassioneerd zijn over het creëren van innovatieve oplossingen met behulp van dit krachtige integratieplatform. Het implementeren van paginering met AFAS in WSO2 houdt in dat je de AFAS API integreert en gebruikmaakt van de mogelijkheden van WSO2 API Manager of WSO2 Micro Integrator. Hier volgt een aanpak om AFAS-pagination in WSO2 te implementeren.

Hoe implementeer je AFAS API pagination in WSO2 Micro Integrator

We zullen een REST API creëren in WSO2 Micro Integrator die alleen ‘skip’ en ’take’ parameters accepteert als invoervraagparameters en een JSON-payload retourneert als API-respons. In de API-implementatie wordt de paginering-logica behandeld met behulp van de parameters (skip en take) die zijn verkregen uit de AFAS REST Get Connector. Het is belangrijk om op te merken dat we in dit voorbeeld geen transformaties of filtering uitvoeren op de AFAS-respons in WSO2, en we retourneren de respons zoals we deze ontvangen. Het is altijd mogelijk om de AFAS-respons te transformeren volgens de vereisten.

<?xml version=”1.0" encoding=”UTF-8"?>

<api context=”/pagination” name=”AFASPagination” xmlns=”http://ws.apache.org/ns/synapse">

<resource methods=”GET” uri-template=”/afas?skip={skip}&take={take}”>

<inSequence>

<property name=”uri.var.skip” expression=”$url:skip”/>

<property name=”uri.var.take” expression=”$url:take”/>

<property action=”remove” name=”TRANSPORT_HEADERS” scope=”axis2"/>

<property name=”REST_URL_POSTFIX” action=”remove” scope=”axis2"/>

<property name=”NO_ENTITY_BODY” value=”true” scope=”axis2" type=”BOOLEAN”/>

<property name=”Authorization” expression=”concat(‘AfasToken ‘,$ctx:<Token>” type=”STRING” scope=”transport” />

<call>

<endpoint>

<http method=”get” uri-template=”https://{AFAShostname}:{port}/ProfitRestServices/connectors/{connectorId}?skip={uri.var.skip}&take={uri.var.take}"/>

</endpoint>

</call>

<respond/>

</inSequence>

<outSequence/>

<faultSequence/>

</resource>

</api>

Verifieer de API-respons

Roep de API aan die hierboven is gemaakt met behulp van een willekeurige REST-client (Postman/Insomnia),

curl — location  ‘https://localhost:8253/pagination/afas?skip=2&take=5′

Verifieer de API respons met wso2 micro integrator en afas pagination

Conclusie

API-pagination is een krachtige techniek die de prestaties, schaalbaarheid en efficiëntie van gegevensopvraging in web-API’s verbetert. Door grote datasets op te delen in kleinere pagina’s stelt API-pagination clients in staat om alleen de benodigde gegevens op te halen, wat resulteert in verbeterde gebruikerservaringen en verminderde serverbelasting. Het begrijpen van de concepten en best practices van API-pagination stelt ontwikkelaars in staat om robuuste en efficiënte API’s te ontwerpen en te implementeren die naadloos grote hoeveelheden gegevens kunnen verwerken.

Whitepaper:
Full API Lifecycle Management keuzegids

whitepaper hero full api
Download nu
ned
Sluiten
Wat staat er op ons menu