fb
info@yenlo.com
ned
Menu
Enterprise & Solution Architecture 4 min

Enterprise Architecture vs Solution Architecture

Een completer beeld op je Technology Stack en Strategie

RZW pasfoto 2020
Ruben van der Zwan
CEO & Co-Founder
Enterprise Architecture vs Solution Architecture

Een snelle Google-zoekopdracht naar ‘Enterprise Architecture vs Solution Architecture’ levert duizenden hits op met een vergelijkbare conclusie: “Enterprise Architecture zit boven Solution Architecture, die op zijn beurt weer boven Technical Architecture zit”. Hoewel dat enigszins klopt, is dit hiërarchische perspectief onvolledig. De waterval- of piramide-analogie gaat niet op als we inzoomen op het dagelijkse reilen en zeilen binnen enterprises. Deze blog is bedoeld om een completer beeld te geven van de definities van Enterprise en Solution Architecture en hoe ze in feite samen kunnen vloeien en elkaar aanvullen.

De misvatting van Enterprise Architecture (EA) versus Solution Architecture (SA) versus Technical Architecture (TA)

Het opzetten van je technology stack vereist een combinatie van deze drie pijlers:

  1. Holistische strategieën, zowel in technische keuzes als bedrijfsvoering (EA)
  2. Doordachte roadmaps en oplossingen die toewerken naar de hierboven ingezette richting (SA)
  3. En de technische knowhow voor de implementatie van die oplossingen (TA)
Enterprise architect vs Solution architect

Vaak worden deze drie technology stack benaderingen als los van elkaar gezien. Waarbij Enterprise Architecture zich richt op welke uitdagingen je kiest om aan te pakken. Solution Architecture vervolgens identificeert hoe de oplossingen voor deze uitdagingen eruit kunnen zien. En Technical Architecture zich bezig houdt met de implementatie van die oplossingen. Als je deze drie op een matrix zou weergeven, leest de y-as – van beneden naar boven – Minder Strategisch naar Zeer Strategisch. En op de x-as – van links naar rechts – van Brede technische kennis naar Diepgaande technische kennis.

Enterprise Architecture zou op deze matrix linksboven worden geplaatst (Zeer strategisch met Brede technische kennis).

Solution Architecture zou in het midden worden geplaatst – als een brug tussen EA en TA.

Technical Architecture zou rechtsonder worden geplaatst (Minder strategisch maar Diepgaande technische kennis vereist.

En het is precies dit perspectief dat onvolledig is.

Architectures zijn geen onafhankelijke pijlers, ze dienen samen te werken om je fundament stabiel te houden

Je zou uiteraard kunnen beargumenteren dat je eerst een bedrijfsstrategie bepaalt en daar bovenop je technology stack en Enterprise Architecture bouwt. Immers, de industrie waarin jouw organisatie werkzaam is bepaalt grotendeels welke technologie je nodig hebt en op welke mogelijkheden je voorbereid moet zijn. Vervolgens kijk je naar de technische oplossingen en later naar de tools en applicaties die nodig zijn om deze te implementeren.

We kunnen de drie Architectures echter niet van elkaar scheiden. De juiste opbouw begint met alledrie tegelijk in gedachten. Zeker als je IT-teams werken op verschillende Architecture niveaus, dan moeten ze kunnen samenwerken en bewustzijn van alle bouwstenen in je stack. Hierbij is IT Governance cruciaal. ITG zorgt er namelijk voor dat jouw teams met elkaar kunnen samenwerken op basis van een systeem van ‘checks and balances’ (C&B).

Strategie en technische kennis spelen namelijk allebei in iedere Architecture een sleutelrol en zijn niet meer of minder belangrijk naargelang het type Architecture. Als je je bijvoorbeeld op Enterprise niveau alleen zou richten op strategie en weinig op technische kennis, dan kan dat een kostbare vergissing zijn als je er vervolgens achterkomt dat je Technical Architects problemen ondervinden bij het implementeren van applicaties die niet passen. Dan moet je team shortcuts nemen en bouwt de technical debt op. Vanuit EA-oogpunt zul je gedwongen worden terug te gaan naar de tekentafel, wat een kostbaar proces is dat mogelijk gepaard gaat met het veranderen van besturingssystemen of volledige integratieoplossingen. Deze scenario’s – waarbij technische problemen (in TA) de overkoepelende bedrijfsstrategie beïnvloeden – komen vaker voor dan andersom. Dat is omdat men vaak met EA eerst begint in plaats van alledrie tegelijkertijd.

Conclusie: Het is Enterprise, Solution én Technical Architecture samen

Kortom, Enterprise Architecture gaat over de algemene richting van je technology stack aan de hand van de bedrijfsstrategie en mogelijkheden in het IT-landschap. Solution Architecture gaat over het identificeren en beschrijven van welke IT-oplossingen inspelen op de bedrijfsbehoeften. En Technical Architecture houdt zich bezig met het definiëren en implementeren van een specifieke softwareoplossing of IT-project. Alledrie zijn even belangrijk. Ze spelen alledrie een cruciale rol in het succes van de Digitale Transformatie van jouw enterprise. Dit zijn geen onafhankelijke componenten, ze zijn met elkaar verbonden en spelen op elkaar in. Het is daarom raadzaam ze als zodanig te ontwerpen.

Hoe COVID-19 de noodzaak van IT-architectures in organisaties heeft vergroot

De toenemende vraag – van bijvoorbeeld cloudgebaseerde oplossingen – die in alle industrieën voelbaar is, is grotendeels te wijten aan COVID-19. De pandemie heeft organisaties gedwongen – of juist in hun kracht gezet – om de digital assets en architectuur goed onder de loep te nemen. De shift naar thuiswerken heeft geleid tot een toename van cloudgebaseerde workflows en de vraag naar geautomatiseerde processen. Het heeft IT-teams bewogen om hun technology stack te herzien en zich open te stellen voor een nieuwe wereld van mogelijkheden in een steeds groter wordend digitaal verbonden landschap.

Wanneer het aankomt op het opzetten van een toekomstbestendige IT-architectuur, is het Connext Platform van Yenlo de weg vooruit. Onze integration-Platform-as-a-Service oplossing bevat alle functies om je huidige technologiestack uit te breiden of juist vanaf de grond op te bouwen. Onze in-house experts werken nauw samen met Enterprise, Solution, en Technical / Domain Architects. Samen bepalen we de beste integratiestrategie voor jouw Digitale Transformatie. Ontdek hoe je met Yenlo vol vertrouwen jouw API-first, Cloud-first digitale reis begint.

Case:
GGD GHOR: In twee weken een integratieplatform bouwen

cover ggd ghor
Download nu
ned
Sluiten
Wat staat er op ons menu