fb
info@yenlo.com
ned
Menu
API Management 5 min

Elke onderneming kan profiteren van API’s

peter
Peter Postma
benefits api.pg

API’s (Application Programming Interfaces) vormen het hart van de meest succesvolle digitale bedrijven, zoals Amazon en Facebook. Toch is een succesvolle inzet van API’s niet alleen voor Big Tech-ondernemingen weggelegd. Integendeel, blijkt uit het artikel ‘APIs Aren’t Just for Tech Companies’ dat Harvard Business Review publiceerde. Elke onderneming in iedere business kan profiteren van de mogelijkheden die het gebruik van API’s biedt.

Tijdens de coronapandemie kreeg de adoptie van cloud-oplossingen en SaaS-applicaties extra vaart, constateert McKinsey & Company. In feite is elke onderneming, groot of klein, inmiddels een softwarebedrijf geworden. Partners, medewerkers, leveranciers en klanten communiceren met elkaar door middel van applicaties. API’s verzorgen dit verkeer efficiënt. Om van deze nieuwe digitale realiteit maximaal te profiteren moeten bedrijven op dit moment niet zozeer een digitale transformatie doormaken, ze gebruiken namelijk al dan niet bewust continu API’s, maar moeten juist de ondernemers zelf hun mindset transformeren om hun digitale onderneming goed te leiden, stelt Harvard Business Review.

In deze tekst zullen we het belang van API’s adresseren, ook voor kleinere ondernemingen die actief zijn buiten de digitale sector. Met name de opkomst van de zogenoemde API Economy mag door ondernemers niet onderschat worden. Naast de kansen komen ook de uitdagingen aan de orde die met het inzetten van API’s gepaard gaan, zoals security issues. Ook zullen we ingaan op het opzetten van adequaat API Management binnen een organisatie.

Het model van de API Economy

Het begrip API Economy refereert aan een bundel businessmodellen en businesspraktijken die ontworpen zijn rond het gebruik van API’s in de huidige digitale economie, zoals MuleSoft het omschrijft. Deze bundel bestaat onder meer uit het ‘blootstellen’ van de digitale diensten en assets van een organisatie door middel van Application Programming Interfaces (API’s). Dit gebeurt op een gecontroleerde manier; hiervoor staat onder meer API Management borg.

API’s garanderen dat de data die uit een bepaalde softwareapplicatie worden gedestilleerd efficiënt worden overgedragen aan een andere applicatie. API’s maken het op die manier mogelijk dat twee applicaties naadloos met elkaar kunnen communiceren en data met elkaar kunnen delen.

De API Economy zorgt ervoor dat data en services beter toegankelijk zijn en maakt oplossingen meer flexibel. Door een businessmodel rond API’s te creëren, kunnen ondernemingen sneller inspelen op marktveranderingen. Dit kan door het gebruik van services en data via API’s van externe partijen, of door API’s te gebruiken om de eigen data en services te delen met anderen.

Gebruik van API’s noodzakelijk

In veel sectoren wordt het gebruik van API’s steeds noodzakelijker, maakt ook het gezaghebbende medium Forbes duidelijk. Soms dwingen wet- en regelgeving een naadloze communicatie en/of integratie van applicaties af, zoals in de gezondheidszorg, of de financiële sector. Bedrijven actief in de telecomsector worden tot de inzet van API’s aangezet omwille van interoperabiliteit, terwijl digitalisering in onder meer de retail-, de media- en de entertainmentindustrie een zo disruptief effect hebben, dat het gebruik van API’s onontkoombaar is.

Een transformatie naar een bedrijfsvoering die past in de API Economy is bij uitstek interessant voor kleine en middelgrote ondernemingen die nu worstelen met het bereiken van hun digitaal actieve publiek. Ook start-ups kunnen succesvol elementen van de API Economy toepassen. API’s maken het hen mogelijk om op een eenvoudige manier producten en services via platformen aan te bieden. En zich te concentreren op hun corebusiness en niet-kernactiviteiten over te laten aan derde partijen. De naadloze communicatie die daarvoor nodig is, wordt door API’s ingevuld. Dit is belangrijker dan ooit, blijkt ook uit cijfers van IDC: bedrijven besteden wereldwijd miljarden om de digitale transformatie mogelijk te maken.

Introduceer de API Economy stap voor stap in het bedrijf

Simpel gezegd heeft elke onderneming die beschikt over een website of een mobiele app al genoeg in huis om actief deel te nemen aan de API Economy. De beste manier om te starten met – en te profiteren van – API’s is om klein met de inzet te beginnen. Stel een klein, gemengd team samen van business- en technische specialisten en identificeer digitale kansen voor (en in) de onderneming.

Analyseer hoe klanten de digitale communicatie of samenwerking ervaren om te kijken of API’s voor verbeteringen kunnen zorgen. Onderzoek hoe de onderneming, samen met externe partners en leveranciers een digitaal ecosysteem kan opzetten voor het uitwisselen van data, en de toegang tot elkaars applicaties door middel van API’s. Leer van de ervaringen en zet dan de volgende stap. Zo breidt de onderneming de succesvolle inzet van API’s langzaam uit.

API’s kwetsbaar voor hackers

Het ontgrendelen van bedrijfs-assets door middel van API’s naar de buitenwereld is geen ongevaarlijke taak, gezien het aantal hacks en andere security-problemen die dagelijks in het nieuws zijn. Bedrijven hebben daarom tot op het niveau van API’s beveiligingsmaatregelen nodig om de juiste informatie aan de juiste afnemers te verstrekken.

API Security komt neer op het gebruik van security-oplossingen voor het beveiligen van Application Programming Interfaces (API’s). Denk daarbij aan het definiëren en handhaven van API-privacy rechten en aan access control naar de API. Daarnaast speelt API Security een rol bij het voorkomen, registreren en oplossen van aanvallen op API’s.

API Security is van groot belang, omdat steeds meer gevoelige informatie door die API’s gaat. Hackers hebben het op die informatie voorzien en gaan op een geavanceerde manier te werk om een hack te plaatsen.

API Management Platform biedt security

Een API Management-platform wordt ingezet om de API’s die een organisatie gebruikt te beheren (managen). Een API Management platform bestaat uit een set tools om API’s op een veilige en efficiënte manier bloot te stellen aan de buitenwereld. Zoals al beschreven is een API gebouwd om te communiceren, en dat zorgt voor kwetsbaarheden op het gebied van security. Het belangrijkste voordeel van goed ingericht API Management is daarom de beveiliging.

Een goed API Management platform, zoals Boomi-API-Management, Azure-API-Managent of Mulesoft-API-Management, biedt daarnaast ook verdienmodellen voor ondernemingen. Bijvoorbeeld door informatie en diensten op een gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen aan klanten en partners. En ook doordat het platform het mogelijk maakt de back-office-systemen te beschermen tegen te veel aanvragen in een korte tijd.

API’s maken connecties eenvoudiger

Onderzoeksbureau Gartner meldde een decennium geleden al, dat API’s het eenvoudiger maken mensen locaties, systemen, data en algoritmes te integreren en met elkaar te verbinden. Dit, om nieuwe user experiences mogelijk te maken, data en informatie te delen, transacties en algoritmes te realiseren en nieuwe product-service-modellen op te zetten.

In deze tekst legden we uit dat deze positieve effecten van de inzet van API’s niet alleen zijn weggelegd voor grote ondernemingen. Elk bedrijf met een app en een website kan API’s succesvol adopteren en samen met partners, klanten en leveranciers een digital ecosysteem opzetten. Een goed API Management platform kan uitdagingen op het gebied van security voor een groot deel wegnemen.

Whitepaper:
Full API Lifecycle Management keuzegids

whitepaper hero full api
Download nu
ned
Sluiten
Wat staat er op ons menu