fb
info@yenlo.com
ned
Menu
Enterprise Integration 13 min

API Gateway vs ESB

Is ESB voorbijgestreefd door API Gateways? Of toch nog bruikbaar in integratieoplossingen?

Yenlo
Integration Experts
Blog API Gateway vs ESB

Geüpdate: 27 september 2023

In het voortdurend evoluerende domein van softwarearchitectuur zijn de onderscheidingen tussen API-Gateway en Enterprise Service Bussen (ESBs) van het grootste belang. Dit artikel duikt in de complexiteiten van deze integratieoplossingen en werpt licht op hun functies en toepassingen.

Enterprise Service Bus (ESB), ooit een veelgeprezen oplossing voor het Service Oriented Architecture-protocol. Maar zijn de dagen van het centraliseren van applicatie integratie nu geteld? En is de opkomst van API Gateways en Microservices voldoende om alle mogelijke use-cases voor enterprise integraties aan te kunnen? Leer hier meer over API Gateway vs ESB.

Wat is een API Gateway en wat is ESB?

Wat is een API Gateway?

Een API Gateway is een server die de requests voor API’s (Application Programming Interface) behandeld. Een API Gateway is een meer robuustere en veiligere variant van een proxy server. API Gateway geeft de klant een consistente interface, ongeacht eventuele wijzigingen binnen het interne systeem. Het zorgt ervoor dat het interne systeem kan veranderen zonder de klantzijde te beïnvloeden. De API Gateway maakt ook cross-cutting concerns zoals security logging, rapportages en API-analyses mogelijk.

Wat is een ESB?

Net als een API Gateway is een ESB (Enterprise Service Bus) een applicatieoplossing om services te verbinden. Het is een architectuur patroon waarbij een gecentraliseerd softwarecomponent integraties tussen de applicaties uitvoert. Het transformeert datamodellen, zorgt voor connectiviteit, voert berichtroutering uit en converteert communicatieprotocollen. Een ESB biedt een middel voor service-to-service-communicatie.

Wat zijn de functionaliteiten van API Gateways en ESB’s?

Bij het vergelijken van ESB vs API Gateway is het belangrijk om naar de functionaliteiten te kijken. Vooral waar ze allebei goed in zijn om erachter te komen waar ze van elkaar verschillen. Hier leggen we de functionaliteiten uit die in API Gateways en ESB’s aanwezig zijn.

Routing

Wat is routing? Een binnenkomend verzoek wordt door je server gelezen en gedistribueerd naar de aangewezen API op basis van de opgegeven parameter in de URL.

Authenticatie

Wat is authenticatie? Authenticatie onderscheidt of een gebruiker of een bepaald systeem geldig is om te worden geaccepteerd.

Autorisatie

Wat is autorisatie? De functie van autorisatie heeft betrekking op de vraag of een bepaald systeem of een gebruiker een bepaalde taak mag uitvoeren. Bijvoorbeeld, een bepaalde gebruiker behoort tot een bepaalde groep. En alleen die groep is bevoegd om data te versturen of bij te werken. 

Beleidsbeheer (Policy Management)

Wat is beleidsbeheer? Beleidsbeheer definieert hoe toegang tot een webservice moet worden verkregen. En welke onderdelen van een webservice op welke manier door de gebruiker moet worden gebruikt.

Payload Transformatie

Wat is Payload Transformatie? Gegevens en requests komen in allerlei verschillende formats je server binnen. Payload geeft het containerformaat van het inkomende bericht weer. Dus Payload Transformatie houdt zich bezig met het converteren van het format van het inkomende bericht, zodat het overeenkomt met wat je webservice ook kan lezen. Zo komt er bijvoorbeeld een request binnen op je API Gateway of ESB in een XML format en is je webservice gebaseerd op het JSON format. Zodra het verzoek binnenkomt, zet je API Gateway of ESB dat XML-bericht om in een JSON-format.

Gemeenschappelijk Protocol (Common Protocol)

Wat is een gemeenschappelijk protocol? Gemeenschappelijk protocol betekent de communicatie tussen verschillende heterogene en homogene systemen. Het gemeenschappelijk protocol zou dus kunnen zijn dat alle systemen zich bijvoorbeeld in HTTP, TFTP of SMTP bevinden.

Validatie & Verrijking van Payload

Wat is validatie en verrijking van payload? Laten we eerst kijken naar de validatie van de payload. Er zijn twee soorten validaties: 1. Format Validatie en 2. Inhoudsvaliditeit. Format Validatie bekijkt of de aanvraag structuur goed of fout is, aan de hand van de regels in het beleidsbeheer. Inhoudsvaliditeit bekijkt of het format een geldige waarde bevat of niet. Beide soorten validatie kun je zowel op API Gateway- als ESB-niveau uitoefenen. De term Verrijking betekent dat wanneer een verzoek binnenkomt, je extra waarde kunt toevoegen, misschien in de body, misschien in de header sectie.

FunctionalityAPIESB
Routing
Authentication
Authorization
Policy Management
Payload Transform
Common Protocol
Validation & Enrichment of Payload

API Gateway vs ESB: Integratiescope en aanpak

In het domein van integratietechnologie steken API-Gateway en Enterprise Service Bussen (ESB’s) erbovenuit. Beiden spelen een cruciale rol in het beheren en orchestreren van bedrijfsintegraties. Toch verschillen hun scopes, benaderingen en capaciteiten. In dit artikel vergelijken we API-Gateway en ESB’s vanuit een Yenlo perspectief, om u te helpen het beste bij uw behoeften te vinden. Integratiescope en -benadering API-Gateway richten zich voornamelijk op externe interacties met API’s. Ze fungeren als het toegangspunt voor API-verzoeken en bieden effectief beheer, beveiliging en monitoring van API’s.

API-Gateway zorgen voor naadloze connectiviteit tussen klanten en API’s en behandelen taken zoals authenticatie, autorisatie, snelheidsbeperking, caching, verzoektransformatie en responsopmaak. In tegenstelling daartoe omvat ESBs een breder scala door interne en externe orkestratie te omvatten. Ze blinken uit in het bemiddelen van diverse communicatiepatronen zoals punt-tot-punt integratie, publiceer-abonneer berichtgeving en servicegeoriënteerde architectuur. ESBs komen naar voren als de oplossing voor complexe communicatiescenario’s.

API Management eenvoudig met API Gateway

API Gateway, essentieel in moderne integratietechnologieën, spelen een cruciale rol in het beheren en stroomlijnen van API’s. Dit artikel onderzoekt de functionaliteit, voordelen en afstemming met een consumptiegerichte strategie. Functionaliteit van het API Gateway Het API Gateway biedt een scala aan functies die soepele API-interacties mogelijk maken. Het richt zich voornamelijk op effectieve routering, verkeersbeheer en handhaving van beveiliging. Uitgerust met geavanceerde routeringsalgoritmen stuurt het API Gateway verzoeken naar geschikte backend-services, waardoor responsiviteit en betrouwbaarheid worden verbeterd.

Daarnaast behandelt het API Gateway verkeersbeheer via functies zoals load balancing en throttling. Deze mechanismen optimaliseren de prestaties door te voorkomen dat backend-services overweldigd worden door gelijktijdige verzoeken. Het Gateway zorgt ook voor beveiliging door middel van authenticatie, autorisatie en versleuteling.

Bedrijfsintegratie Georkestreerd met ESB

In de onderling verbonden landschappen van vandaag eisen bedrijven efficiënte integratieoplossingen om hun diverse systemen en applicaties te koppelen. Hier komt de Enterprise Service Bus (ESB) in beeld. Als centrale hub orkestreert de ESB de ondernemingsintegratie en zorgt voor een soepele communicatie tussen de componenten van de IT-infrastructuur. Mogelijkheden van de ESB ESB’s bieden een scala aan mogelijkheden die essentieel zijn voor ondernemingsintegratie. Een primaire functie is het bemiddelen van communicatie tussen diverse systemen en applicaties. Als bemiddelaar maakt de ESB naadloze gegevensuitwisseling mogelijk door berichten van het ene formaat naar het andere te vertalen en de kloof tussen systemen met verschillende protocollen of datastructuren te overbruggen.

Bovendien blinken ESB’s uit in gegevenstransformatie. In complexe ondernemingsomgevingen gebruiken systemen vaak verschillende dataformats. De ESB handelt de transformatie af, zorgt voor compatibiliteit tussen systemen en handhaaft de gegevensstroom zonder onderbrekingen. Dataconsistentie, essentieel voor integratie, is nog een kracht van ESB’s. Door te fungeren als centrale hub voor gegevensuitwisseling synchroniseren ESB’s transacties tussen systemen, waardoor inconsistente of gedupliceerde gegevens worden voorkomen die tot fouten of inefficiënties kunnen leiden.

Belangrijkste Verschillen tussen API Gateway en ESB’s

Bij het duiken in API-beheer en integratieoplossingen komen vaak twee zwaargewichten in de ring: API-Gateway en Enterprise Service Bussen (ESB’s). Hoewel beide de communicatie tussen systemen vergemakkelijken, maken hun unieke kenmerken ze geschikt voor verschillende gebruiksscenario’s. In dit gedeelte analyseren we de belangrijkste verschillen tussen API-Gateway en ESB’s. Focus en Doel API-Gateway richten zich volledig op het beheren van API-interacties. Ze dienen als het toegangspunt voor verzoeken en behandelen taken zoals authenticatie, autorisatie, snelheidsbeperking en verkeersbeheer.

API-Gateway vereenvoudigen het proces van het blootstellen van API’s aan externe gebruikers, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor veiligheid en governance. ESB’s daarentegen excelleren in het orchestreren van diverse communicatie binnen een onderneming. Hun kracht ligt in het integreren van toepassingen, diensten en systemen binnen een organisatie. ESB’s beheren de berichtenroutering, transformatie, bemiddeling en protocolbrug, waardoor ze ideaal zijn voor diverse communicatiepatronen.

Wanneer te Kiezen voor API Poort: Scenario’s en Voordelen

API-Gateway vormen een hoeksteen van API-beheer en bieden verschillende voordelen voor organisaties. Hier zijn drie scenario’s waarin kiezen voor een API Gateway een verstandige beslissing is:

  • Beheer van API-verkeer: API Gateway beheren en verdelen API-verkeer efficiënt. Naarmate organisaties hun API’s opschalen, wordt het beheer van de toestroom van verzoeken uitdagend. API-poorten centraliseren inkomende verzoeken, voorkomen knelpunten en zorgen voor optimaal gebruik van middelen.
  • Beveiligen van API’s: Beveiliging is van het grootste belang bij het blootstellen van API’s aan externe belanghebbenden. Met de toenemende dreiging van cyberaanvallen zijn robuuste beveiligingsmechanismen essentieel. API Gateway bieden uitgebreide beveiligingsfuncties zoals authenticatie, autorisatie en versleuteling, waardoor zowel bedrijven als consumenten worden beveiligd.
  • Optimaliseren van API-prestaties: Hoogpresterende API’s zijn cruciaal voor naadloze gebruikerservaringen. API Gateway optimaliseren de prestaties door caching, compressie en efficiënte routeringstrategieën te implementeren. Deze optimalisaties verminderen latentie, verbeteren responstijden en verhogen de algehele systeemprestaties.

Wanneer te Kiezen voor ESB: Geschikte Scenario’s

Enterprise Service Bus (ESB) oplossingen zijn de go-to voor geavanceerde integratiebehoeften. Hier zijn drie situaties waarin het aannemen van een ESB de juiste keuze is:

  • Integratie op Ondernemingsniveau: Ondernemingen worstelen vaak met complexe IT-landschappen met diverse systemen. ESB’s excelleren in het harmoniseren van deze systemen en bieden een centraal platform voor het beheren van integraties over applicaties en technologieën heen.
  • Communicatie Bemiddeling: In een onderling verbonden wereld vertrouwen verschillende systemen op uiteenlopende communicatieprotocollen en gegevensformaten. ESB’s overbruggen deze kloven en bemiddelen in de communicatie tussen uiteenlopende systemen door het interpreteren van meerdere protocollen en formaten.
  • Beheersing van Gegevenstransformatie: Het integreren van systemen met verschillende gegevensformaten kan complex zijn. ESB’s vereenvoudigen dit met krachtige mogelijkheden voor gegevenstransformatie. Ze converteren gegevens en zorgen voor compatibiliteit tussen systemen met verschillende normen. Dit elimineert handmatige transformatie en bespaart tijd en moeite.

Navigeren door Integratiecomplexiteiten in het Moderne Landschap

De Opkomst van Servicegeoriënteerde Architectuur

Terwijl bedrijven Servicegeoriënteerde Architectuur (SOA) omarmen voor operationele optimalisatie, spelen API Gateways en ESBs een cruciale rol in de succesvolle implementatie ervan.

Het Adresseren van Moderne Ondernemingsbehoeften

In de competitieve hedendaagse omgeving staan bedrijven voor uitdagingen zoals systeeminteroperabiliteit, gegevensintegratie en veilige externe communicatie. API Gateways en ESBs pakken deze uitdagingen aan door integratieprocessen te centraliseren. Of het nu gaat om het blootstellen van API’s of het coördineren van complexe gegevenstransformaties, beide oplossingen bieden mogelijkheden die aansluiten bij de moderne eisen van ondernemingen.

Strategisch Voordeel van een Enkel Toegangspunt

Toegangspunten Consolideren via API’s

API’s fungeren als enkele toegangspunten, consolideren toegang en vereenvoudigen integratie. Goed gedefinieerde API’s maken veilige verbindingen mogelijk met partners, klanten en systemen van derden, waarbij controle over gegevenstoegang behouden blijft.

De Rol van ESB bij het Orkestreren van Toegangspunten

ESB’s excelleren in het orchestreren van toegangspunten binnen een ondernemings-ecosysteem. Ze zorgen voor een samenhangende toegang tot services door communicatie tussen verschillende systemen te vergemakkelijken. Yenlo erkent deze functionaliteit en biedt deskundige begeleiding voor op maat gemaakte ESB-implementaties om aan integratiebehoeften te voldoen.

De Kracht van de API-poort Onthuld

Begrip van de Rol van de API-poort

API Gateways fungeren als poortwachters voor API-interacties en bieden veilige toegangspunten voor externe belanghebbenden. Ze bemiddelen tussen klanten en diensten, behandelen authenticatie, autorisatie, verzoekroutering en meer. Yenlo erkent de cruciale rol van API Gateways en biedt robuuste oplossingen die naadloos aansluiten bij connectiviteit.

Het mogelijk maken van consumptiegerichte interacties

In het digitale landschap moeten organisaties voldoen aan diverse consumentenbehoeften. API Gateways maken dit mogelijk door externe belanghebbenden naadloos te verbinden met diensten via goed gedefinieerde API’s. Met API Gateways beheren bedrijven toegangscontrole, monitoren zij het gebruik en handhaven zij beveiliging, wat de gebruikerservaring en adoptie van de API’s verbetert.

De Cruciale Functies van de ESB Benutten

Begrip van de Kernfuncties van de Enterprise Service Bus

ESB’s fungeren als communicatie-orkestrators binnen een bedrijfs-ecosysteem. Ze zorgen voor een soepele uitwisseling van gegevens tussen systemen door berichten te vertalen, protocollen te overbruggen en consistentie te handhaven. Yenlo erkent het belang van ESB en biedt expertise bij het implementeren van ESB-oplossingen voor efficiënte integratie.

De Rol van ESB bij het Garanderen van Consistentie

Consistentie is van vitaal belang voor gegevensintegratie tussen systemen. ESBs handhaven gegevensconsistentie door communicatieprotocollen en transformaties af te dwingen. Ze garanderen betrouwbare berichtlevering en minimaliseren gegevensafwijkingen. Yenlo begrijpt dit belang en neemt het op in zijn holistische integratiebenadering.

De aangewezen Verschillen: API Gateway vs. ESB

API Gateways en Enterprise Service Bus hanteren verschillende integratiestrategieën die aansluiten bij diverse organisatorische behoeften. API Gateways bieden een moderne, lichtgewicht oplossing voor API-beheer. Ze fungeren als toegangspunten en vergemakkelijken de communicatie tussen systemen. ESBs excelleren in complexe integratiescenario’s en bieden krachtige communicatiemediatie- en transformatiemogelijkheden.

Optimalisatie van API-beheer met API Gateway

Yenlo erkent de waarde van API Gateways bij het optimaliseren van API-beheerprocessen. Met API Gateways verbeteren organisaties de controle, beveiliging en efficiëntie in hun API-ecosystemen. API Gateways bieden krachtige functies, die beleid en governance voor APIs handhaven. Ze optimaliseren de prestaties en bieden uitgebreide monitoring en analyses.

Bedrijven kracht bijzetten met ESB

Yenlo erkent de kracht van Enterprise Service Bus in complexe integratiescenario’s binnen bedrijven. ESB’s stroomlijnen bedrijfsprocessen, verbeteren de consistentie van gegevens en vereenvoudigen de integratie van applicaties. Hun flexibiliteit biedt ruimte voor diverse integratiepatronen en communicatiemodellen, wat de integratiematuriteit en wendbaarheid bevordert.

Wanneer gebruik je ESB en wanneer API Gateway?

Kijkend naar de bovenstaande tabel, zou je kunnen stellen dat zowel ESB als API Gateway dezelfde functionaliteiten hebben voor het uitvoeren van integraties. Waarom dan de noodzaak om over te stappen op een modernere aanpak zoals API Gateways?

De laatste drie functionaliteiten – Payload Transformatie, Gemeenschappelijk Protocol en Validatie & Verrijking van Payload – hebben voornamelijk betrekking op verandering in de bedrijfslogica. Bedrijfslogica, of Business Logic, is de set aangepaste regels of algoritmen die de uitwisseling van informatie tussen een database en gebruikersinterface afhandelen. Deze zijn veel beter geschikt voor een gecentraliseerde component (ESB) dan op een API Gateway.

Waarom zou je bedrijfslogica niet in de API Gateway zetten? Op het moment dat je bedrijfslogica aan de gateway toevoegt, begint deze te fungeren als een ESB. Dit betekent gecentraliseerde gegevens aggregatie en bedrijfstransformatie waarvoor handmatig geschreven code in de gateway moet worden geïmplementeerd. Met elk stukje code loopt de CPU-cycli op. Dit heeft dus invloed op de prestaties, legt de nadruk op communicatie tussen teams en brengt extra onderhouds- en ondersteuningsproblemen met zich mee.

Aan de andere kant zijn er een aantal nadelen aan een ESB. Het is niet snel of schaalbaar, vooral niet in combinatie met het gebruik van Microservices. En het belangrijkste probleem is dat ESB’s een single point of failure (SPOF) hebben, dus je hebt meerdere ESB’s voor risicospreiding. Dat betekent extra complexiteit en infrastructuur wat uiteindelijk resulteert in de behoefte aan grotere teams en stijgende kosten.

Dus bij een vergelijking van API Gateway vs ESB, wil je idealiter kiezen voor een API Gateway, maar dat maakt het niet mogelijk om de volledige functionaliteiten van de server te gebruiken. Of is er toch een andere oplossing?

Conclusie: ESB, API Gateway of een combinatie voor jouw integratieoplossing?

Samenvattend zijn API Gateways en ESBs geschikt voor verschillende integratiescenario’s. API Gateways excelleren in API-beheer en governance, terwijl ESBs ondernemingen voorzien van gecompliceerde integratiemogelijkheden. Door deze verschillen te begrijpen en hun sterke punten te benutten, kunnen organisaties integratiestrategieën optimaliseren voor efficiëntie en flexibiliteit in het dynamische digitale landschap.

We zouden al snel de conclusie kunnen trekken dat een combinatie van een ESB en een API Gateway de weg vooruit is. Waarbij je de routing, autorisatie, authenticatie en het beleidsbeheer in de API Gateway zet en de overige drie op je ESB. Alleen betekent dit, dat je dan (deels) een gecentraliseerde architectuur moet bouwen. Het probleem is dat Microservices en API’s het liefst op gedecentraliseerde architecturen draaien.

De oplossing? Je kunt een microservice toewijzen als Smart Endpoint. Hierbij bootst de microservice de functionaliteit van een ESB na, waarbij het de taken van Payload Transformatie, Gemeenschappelijk Protocol en Validatie & Verrijking van Payload op zich neemt. Je kunt in dat geval de bedrijfslogica in het Smart Endpoint hebben. In deze specifieke configuratie definieer je twee verschillende soorten microservices: Composite Microservice en Base Microservice. De Composite Microservice fungeert als een ESB en de Base Microservice functioneert als ‘gewone’ microservices. Je setup heeft dan alle functionaliteiten die je van een server nodig hebt. En omdat deze zich binnen een API Gateway bevindt, ben je volledig voorbereid op jouw API-first digitale transformatie.

Wil je meer weten over API Gateways en wat de juiste integratie setup voor jouw enterprise is, neem dan contact met ons op. En ontdek hoe Yenlo’s integratie-Platform-as-a-Service ‘Connext Platform’ en Integration-as-a-Service-oplossing ‘Connext Go!’ jou helpt de lead te nemen in jouw branche.

Whitepaper:
Kies een snelle en betrouwbare ESB met deze selectiegids

esb frontback
Download nu
ned
Sluiten
Wat staat er op ons menu